Aktualności

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.2018-09-01


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 3 września o godzinie 8:00 mszą świętą w kościele parafialnym w Nienadówce. Po mszy społeczność szkolna przejdzie z kościoła do szkoły za sztandarem Szkoły Podstawowej NR 1 w Nienadówce.
Akademia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej a po jej zakończeniu uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami. Obowiązuje strój galowy.
Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na uroczystość.

Plan lekcji na pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/20192018-09-01


Plan lekcji jest też dostępny w dzienniku internetowym

plan lekcji


WITAJ 3 MAJ!2018-05-04


"Witaj maj, Trzeci Maj dla Polaków błogi raj"-popłynęła pieśń z każdej polskiej duszy, bo to właśnie wtedy 3 maja 1791 roku została uchwalona ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.
Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy szkoły jak również wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce również przyłączyli się do upamiętnienia 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
30 kwietnia nie był zwyczajnym dniem i to nie tylko ze względu na biało-czerwone kotyliony, które zdobiły nasze piersi. Był to dzień zadumy, dzień refleksji nad burzliwą historią Polski, był to wreszcie dzień, w którym każdy z nas poczuł dumę z bycia Polakiem.
Dzięki inscenizacji przygotowanej przez uczniów klasy II Gimnazjum jak również programowi słowno-muzycznemu w wykonaniu uczniów klasy IV B uzmysłowiliśmy sobie jak istotną rolę odegrała w naszych dziejach Konstytucja 3 maja. Była pierwszym takim dokumentem w Europie określanym przez politologów jako bardzo nowoczesny jak na swoje czasy. Dopiero po 3 maja 1791 roku pojęcie konstytucja nabrało nowego znaczenia, określając podstawowy akt prawny, ustawę zasadniczą.
Najważniejsze było jednak to, iż pamięć o tym dokumencie dawała kolejnym pokoleniom nadzieję na niepodległe i silne państwo. I oto w takiej-wolnej Polsce dziś żyjemy.
Beata Zaborowska

WIZYTACJA KSIĘDZA BISKUPA W NASZEJ SZKOLE2018-04-12


12 kwietnia na sali gimnastycznej naszej szkoły w atmosferze oczekiwania na wyjątkowego Gościa zebrała się cała społeczność uczniowska, począwszy od pięciolatków po najstarsze klasy gimnazjalne, a także nauczyciele i pracownicy szkoły.
W tym dniu, w ramach wizytacji parafii w Nienadówce, przyjechał do nas Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Białogłowski oraz ks. Dziekan wraz z ks. Proboszczem tutejszej parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Wchodzących wraz z panią Dyrektor Gości powitał radosny śpiew zebranych na sali uczniów "Bądź pozdrowiony gościu nasz?".
Następnie słowa powitania wygłosiła pani Dyrektor oraz przedstawiciele dzieci i młodzieży. Po powitaniu wszyscy zebrani w skupieniu wysłuchali wzruszającego programu słowno-muzycznego w wykonaniu uczennic ze Szkolnego Koła Caritas oraz pierwszoklasistów, który poświęcony był świętemu Janowi Pawłowi II. Następnie słowa do wszystkich zebranych skierował JE ks. bp., nawiązując do postaci świętego Jana Pawła II, roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zachęcając do czytania utworów patrona naszej szkoły Henryka Sienkiewicza.
Podniosła uroczystość zakończyła się wspólną modlitwą, po której biskup udzielił wszystkim zabranym apostolskiego błogosławieństwa. Na pamiątkę pobytu w naszej szkole pani Dyrektor w imieniu wszystkich nauczyciele, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców wręczyła dostojnemu Gościowi ikonę z wizerunkiem świętego Jana Pawła II.
Maria Falandys

Hymn szkoły0000-00-00


Jak długo sam Sienkiewicz
będzie nam patronował,
tak długo nasza szkoła
tradycje swe zachowa

Zachowa w swej pamięci
jej uczeń duży, mały
nauczycieli tamtych czasów
wspomnienia wzlotów, chwały

Jak długo sam Sienkiewicz
uczy nas kochać dobro
tak długo w murach naszych
rozbrzmiewa dziejów słowo

Zachowa w swej pamięci
jej uczeń duży, mały
nazwiska tamtych ludzi
co imię to nadali