Archiwum


26-09-2013
dzień głośnego czytania

26 września uczniowie klasy II szkoły podstawowej wraz z wychowawczynią Panią Genowefą Cisek uczestniczyli w akcji ?Dzień głośnego Czytania?, która miała miejsce w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nienadówce.
Najpierw uczestnicy wysłuchali głośnego czytania przez panią bibliotekarkę wiersza Juliana Tuwima ?Lokomotywa?, następnie odpowiadali na pytania związane z tekstem, rozwiązywali zagadki, dotyczące postaci z utworów dla dzieci a także sami czytali głośno swoje ulubione fragmenty bajek.
Wizyta w bibliotece tak im się podobała, iż zdeklarowali się zaprosić do niej swoich rodziców i wspólnie poczytać na głos.
Po wyjściu z biblioteki uczniowie korzystając z okazji udali się do Banku Spółdzielczego, gdzie dowiedzieli się jak oszczędzać pieniążki i w jaki sposób funkcjonują tego typu instytucje.


18-09-2013
patriotyczna droga krzyżowa

W tym roku miała miejsce kolejna, IX Patriotyczna Droga Krzyżowa, podczas której uczniowie klas gimnazjalnych z całej gminy wraz z nauczycielami modlą się za żołnierzy pomordowanych przez NKWD w Turzy. W tym roku, w związku z deszczowa pogodą, odbyła się ona w kościele w Trzebusce. Z naszej szkoły wzięli w niej udział uczniowie klasy III gimnazjum.16-09-2013
uroczysta msza święta w Turzy

15 września w lesie turzańskim nad grobami pomordowanych przez NKWD w 1944 roku miała miejsce uroczysta Msza Święta Polowa, którą odprawił J.E. Ks. Bp Edward Frankowski z Sandomierza. Przed pomnikiem pomordowanych zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, kapłani, mieszkańcy pobliskich miejscowości. Naszą szkołę jak co roku reprezentował poczet sztandarowy.


02-09-2013
ROZPOCZĘLIŚMY KOLEJNY ROK SZKOLNY

2 września, po dwóch długich miesiącach wakacji, wypoczęci i pełni zapału do nauki zgromadziliśmy się w kościele parafialnym w Nienadówce na uroczystej Mszy świętej, by powitać kolejny rok szkolny 2013/2014.
Po uroczystości kościelnej udaliśmy się do szkoły, gdzie na sali gimnastycznej uczniowie klas III SP pod opieką pań Marii Falandys i Teresy Płoszaj przedstawili montaż słowno-muzyczny, który swą tematyką nawiązywał do minionego wakacyjnego wypoczynku, ale też do obowiązków, jakie czekają wszystkich w kolejnym roku szkolnym.
O tychże obowiązkach przypomniała wszystkim Pani Dyrektor Anna Grzebyk, która serdecznie powitała uczniów, rodziców i nauczycieli zgromadzonych na apelu. Życzyła motywacji do nauki, wytrwałości i wielu sukcesów w nowym roku.
Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, a później wszyscy rozeszliśmy się do domów, by nacieszyć się ostatnimi chwilami wolnymi od nauki.28-08-2013
Wyprawka dla PRZEDSZKOLAKA 2013/2014

Od 2-go września będzie czynne przedszkole w godzinach od 7:00 do 16:00.

Dziecko powinno mieć ze sobą: małą poduszkę i koc, worek z materiału na poduszkę i koc, ręcznik z zawieszką, pantofle.

Materiały do zajęć: 2 bloki rysunkowe, 2 bloki techniczne, 2 papiery kolorowe, 2 papiery kolorowe techniczne, flamastry, plastelina.


12-08-2013
Wyprawka szkolna 2013/2014

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce informuje, że zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r.- ?Wyprawka szkolna? pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w:
klasach I - III szkoły podstawowej
klasie V szkoły podstawowej

dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych i gimnazjów.
Z dofinansowania mogą skorzystać uczniowie w przypadku których: miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 456 złotych netto dla uczniów klas II, III i V szkoły podstawowej, a dla uczniów klasy I szkoły podstawowej nie przekracza kwoty 539 złotych netto.
Wnioski można pobierać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Nienadówce lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2013 r.
Przy składaniu wniosku dokumentuje się dochody netto za miesiąc lipiec 2013 r.