Co nas wyróżnia


Jesteśmy szkołą przyjazną, twórczą i bezpieczną. Posiadamy nawyki harmonijnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym oraz krzewimy patriotyzm i podtrzymujemy dziedzictwo narodowe. Dbamy o zdrowie i kulturę osobistą.

  • W szkole panuje miła atmosfera, sprzyjająca nauce i wychowaniu.
  • Pomagamy uczniom w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju osobowości.
  • Inspirujemy do twórczego myślenia.
  • Zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne rozwijające zainteresowania, talenty w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
  • Przygotowujemy ucznia do życia w społeczeństwie, wyrastającego z tradycji narodowych, dobrego patriotę i obywatela Europy, godnie reprezentującego nasz kraj.
  • Zachęcamy uczniów do aktywnego działania na rzecz ekologii.
  • Wspieramy rodziców w procesie wychowania dzieci.
  • Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, doskonalącą na bieżąco swój warsztat pracy.
  • Między nauczycielami oraz pracownikami szkoły propagujemy partnerstwo i współpracę.
  • Dbamy o to, aby cała Społeczność Szkolna czuła się bezpiecznie.